Isnawati Rais

Background

PNS, Dosen, Lektor Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

SD SD Negeri Sungaitangan
2 SMP SMP Sumatra Thawalib
3 SLTA SMA Kulliyatuddiyanah
4 S1 IAIN Padang
5 S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
6 S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Rate it

Ustadzah

Dengar dan Amalkan

Dengar dan Amalkan.

0%